Biznes+ Delegacja TV

Opis

Biznes+ Delegacja TV to pakiet oprogramowania komputerowego służący do zarządzania wyjazdami służbowymi (delegacjami) oraz do wyświetlania ich na ekranie monitora lub telewizora.

Pakiet oprogramowania Biznes+ Delegacja TV składa się z dwóch aplikacji: Biznes+ Delegacja TV – Menedżer i Biznes+ Delegacja TV – Tablica.

Program Biznes+ Delegacja TV – Menedżer służy do zarządzania wyjazdami służbowymi (delegacjami), natomiast program Biznes+ Delegacja TV – Tablica przeznaczony jest do wyświetlania wyjazdów służbowych (delegacji) na ekranie monitora lub telewizora. Dodając wyjazdy służbowe (delegacje) w programie Biznes+ Delegacja TV – Menedżer są one automatycznie wyświetlane w programie Biznes+ Delegacja TV – Tablica.

Pakiet oprogramowania Biznes+ Delegacja TV przysłuży się w każdej firmie, w której pracownicy są oddelegowywani na wyjazdy służbowe. Program można wyświetlić na ekranach monitorów lub na ekranach telewizorów zawieszonych w pokojach pracowniczych oraz na głównym korytarzu firmy – taki zabieg doda firmie prestiżu oraz elegancji a także poinformuje innych pracowników o aktualnie trwających oraz zbliżających się wyjazdach służbowych (delegacjach).

Pakiet oprogramowania Biznes+ Delegacja TV pozwala na wyświetlanie daty wyjazdu i powrotu, miejsca wyjazdu, miejsca przyjazdu, marki i modelu pojazdu wraz z numerem rejestracyjnym, nazwy projektu, imion i nazwisk osób oddelegowanych oraz numerów telefonów kontaktowych.

Pakiet oprogramowania Biznes+ Delegacja TV umożliwia tworzenie baz danych (SQLite, SQL Server i MySQL) oraz konfigurowanie i nawiązywanie połączenia z wybraną bazą danych, zarządzanie listą delegacji, zarządzanie listą pojazdów, zarządzanie listą miejscowości, zarządzanie listą projektów a także zarządzanie listą osób.

Pakiet oprogramowania Biznes+ Delegacja TV spełni doskonałą rolę w każdego typu firmie – począwszy od niewielkich działalności gospodarczych a kończąc na dużych korporacjach.

Wyświetlaj delegacje w przyjaznej użytkownikowi formie, informuj pracowników o wszystkich wyjazdach służbowych, nadaj firmie prestiżu i elegancji. Wszystko to osiągniesz dzięki pakietowi oprogramowania Biznes+ Delegacja TV.

Funkcjonalności
Bazy danych
 • > Tworzenie bazy danych i nawiązywanie połączenia z bazą danych SQLite
 • > Tworzenie bazy danych i nawiązywanie połączenia z bazą danych Microsoft SQL Server
 • > Tworzenie i nawiązywanie połączenia z bazą danych Oracle MySQL
Delegacje
 • > Wybieranie typu delegacji (rozpoczęte, oczekujące, zakończone, wszystkie)
 • > Odświeżanie listy delegacji
 • > Dodawanie delegacji
 • > Edycja delegacji
 • > Usuwanie delegacji
 • > Przesuwanie wybranej delegacji w górę i w dół na liście delegacji
 • > Wyszukiwanie delegacji
 • > Eksportowanie delegacji do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Pojazdy
 • > Odświeżanie listy pojazdów
 • > Dodawanie pojazdu
 • > Edycja pojazdu
 • > Usuwanie pojazdu
 • > Przesuwanie wybranego pojazdu w górę i w dół na liście pojazdów
 • > Wyszukiwanie pojazdów
 • > Eksportowanie listy pojazdów do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Miejscowości
 • > Odświeżanie listy miejscowości
 • > Dodawanie miejscowości
 • > Edycja miejscowości
 • > Usuwanie miejscowości
 • > Przesuwanie miejscowości w górę i w dół na liście miejscowości
 • > Wyszukiwanie miejscowości
 • > Eksportowanie miejscowości do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Projekty
 • > Odświeżanie listy projektów
 • > Dodawanie projektu
 • > Edycja projektu
 • > Usuwanie projektu
 • > Przesuwanie wybranego projektu w górę i w dół na liście projektów
 • > Eksportowanie listy projektów do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Osoby (pracownicy)
 • > Odświeżanie listy osób
 • > Dodawanie osoby
 • > Edycja osoby
 • > Usuwanie osoby
 • > Przesuwanie wybranej osoby w górę i w dół na liście osób
 • > Wyszukiwanie osoby
 • > Eksportowanie listy osób do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Wyświetlanie delegacji (wyjazdów służbowych)
 • > Rozpoczęte delegacje
 • > Oczekujące na rozpoczęcie delegacje
Wyświetlanie składowych delegacji (wyjazdów służbowych)
 • > Ikona informująca o statusie delegacji (rozpoczęta, oczekująca)
 • > Data wyjazdu
 • > Data powrotu
 • > Miejsce wyjazdu
 • > Miejsce przyjazdu
 • > Marka, model i numer rejestracyjny pojazdu
 • > Nazwa projektu
 • > Imiona i nazwiska osób oddelegowanych
 • > Numery telefonów kontaktowych osób oddelegowanych
Konfiguracja programu
 • > Automatyczne uruchamianie programu po starcie systemu operacyjnego
 • > Uruchamianie programu w trybie pełnoekranowym po starcie systemu operacyjnego
 • > Uruchamianie programu w pasku zasobów systemowych po uruchomieniu programu
 • > Ustawianie widoczności składowych delegacji
 • > Ustawianie kolejności składowych delegacji
 • > Formatowanie wyświetlanej daty wyjazdu i powrotu
 • > Formatowanie wyświetlanego miejsca wyjazdu (pełna nazwa lub skrócona nazwa)
 • > Formatowanie wyświetlonej nazwy pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny; marka, model; numer rejestracyjny)
 • > Formatowanie wyświetlonej nazwy projektu (pełna nazwa, skrócona nazwa)
 • > Formatowanie danych osoby delegowanej (imię i nazwisko, skrócona nazwa)