Profesor+ Dziennik Nauczyciela PRO

Opis

Profesor+ Dziennik Nauczyciela PRO to nowoczesny elektroniczny dziennik lekcyjny przeznaczony dla wszystkich rodzajów szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz dla indywidualnych nauczycieli a także osób związanych bezpośrednio i pośrednio ze systemem edukacji i szkolnictwa. Program Profesor+ Dziennik Nauczyciela PRO umożliwia wygodne i intuicyjne prowadzenie szkolnego dziennika lekcyjnego w postaci elektronicznej oraz zapewnia dostęp rodzicom / opiekunom do ocen, frekwencji i uwag uczniów.

Funkcjonalności
Bazy danych
 • > Tworzenie bazy danych SQLite.
 • > Generowanie skryptu bazy danych Microsoft SQL Server.
 • > Generowanie skryptu bazy danych Oracle MySQL.
 • > Obsługa komunikacji z bazą danych SQLite.
 • > Obsługa komunikacji z bazą danych Microsoft SQL Server.
 • > Obsługa komunikacji z bazą danych Oracle MySQL.
Konta użytkowników
 • > Wyświetlanie listy użytkowników
 • > Odświeżanie listy użytkowników
 • > Podgląd użytkownika
 • > Dodawanie użytkownika
 • > Edycja użytkownika
 • > Usuwanie użytkownika
 • > Zmiana hasła użytkownika
 • > Nadawanie uprawnień użytkownikowi
 • > Zmiana kolejności położenia użytkownika na liście użytkowników
 • > Wyszukiwanie użytkowników
 • > Eksportowanie listy użytkowników do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
 • > Logowanie i wylogowywanie użytkownika
Panel rodzica
 • > Aplikacja internetowa umożliwiająca rodzicom / opiekunom wgląd w oceny, frekwencje i uwagi uczniów / podopiecznych
 • > Odświeżanie listy rodziców
 • > Podgląd rodzica
 • > Dodawanie rodzica
 • > Edycja rodzica
 • > Usuwanie rodzica
 • > Zmiana kolejności położenia rodzica na liście rodziców
 • > Wyszukiwanie rodziców
 • > Eksportowanie listy rodziców do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Szkoła
 • > Wyświetlanie listy szkół
 • > Odświeżanie listy szkół
 • > Podgląd szkoły
 • > Dodawanie szkoły
 • > Edycja szkoły
 • > Usuwanie szkoły
 • > Zmiana kolejności położenia szkoły na liście szkół
 • > Wyszukiwanie szkół
 • > Eksportowanie listy szkół do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Lata szkolne
 • > Wyświetlanie listy lat szkolnych z wybranej szkoły
 • > Odświeżanie listy lat szkolnych
 • > Podgląd roku szkolnego
 • > Dodawanie roku szkolnego
 • > Edycja roku szkolnego
 • > Usuwanie roku szkolnego
 • > Zmiana kolejności położenia roku szkolnego na liście lat szkolnych
 • > Wyszukiwanie lat szkolnych
 • > Eksportowanie listy lat szkolnych do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Semestry
 • > Wyświetlanie listy semestrów z wybranej szkoły i roku szkolnego
 • > Odświeżanie listy semestrów
 • > Podgląd semestru
 • > Dodawanie semestru
 • > Edycja semestru
 • > Usuwanie semestru
 • > Zmiana kolejności położenia semestru na liście semestrów
 • > Wyszukiwanie semestrów
 • > Eksportowanie listy semestrów do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Sale lekcyjne
 • > Wyświetlanie listy sal lekcyjnych z wybranej szkoły
 • > Odświeżanie listy sal lekcyjnych
 • > Podgląd sali lekcyjnej
 • > Dodawanie sali lekcyjnej
 • > Edycja sali lekcyjnej
 • > Usuwanie sali lekcyjnej
 • > Zmiana kolejności położenia sali lekcyjnej na liście sal lekcyjnych
 • > Wyszukiwanie sal lekcyjnych
 • > Eksportowanie listy sal lekcyjnych do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Klasy
 • > Wyświetlanie listy klas z wybranej szkoły i roku szkolnego
 • > Odświeżanie listy klas
 • > Podgląd klasy
 • > Dodawanie klasy
 • > Edycja klasy
 • > Usuwanie klasy
 • > Przypisywanie przedmiotów do klasy
 • > Zmiana kolejności położenia klasy na liście klas
 • > Wyszukiwanie klas
 • > Eksportowanie listy klas do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Przedmioty
 • > Wyświetlanie listy przedmiotów z wybranej szkoły
 • > Odświeżanie listy przedmiotów
 • > Podgląd przedmiotu
 • > Dodawanie przedmiotu
 • > Edycja przedmiotu
 • > Usuwanie przedmiotu
 • > Zmiana kolejności położenia przedmiotu na liście przedmiotów
 • > Wyszukiwanie przedmiotów
 • > Eksportowanie listy przedmiotów do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Nauczyciele
 • > Wyświetlanie listy nauczycieli z wybranej szkoły
 • > Odświeżanie listy nauczycieli
 • > Podgląd nauczyciela
 • > Dodawanie nauczyciela
 • > Edycja nauczyciela
 • > Usuwanie nauczyciela
 • > Zmiana kolejności położenia nauczyciela na liście nauczycieli
 • > Wyszukiwanie nauczycieli
 • > Eksportowanie listy nauczycieli do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Uczniowie
 • > Wyświetlanie listy uczniów z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy uczniów
 • > Podgląd ucznia
 • > Dodawanie ucznia
 • > Edycja ucznia
 • > Usuwanie ucznia
 • > Zmiana kolejności położenia ucznia na liście uczniów
 • > Wyszukiwanie uczniów
 • > Eksportowanie listy uczniów do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Rady klasowe
 • > Wyświetlanie listy rad klasowych z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy rad klasowych
 • > Podgląd rady klasowej
 • > Dodawanie rady klasowej
 • > Edycja rady klasowej
 • > Usuwanie rady klasowej
 • > Zmiana kolejności położenia rady klasowej na liście rad klasowych
 • > Wyszukiwanie rad klasowych
 • > Eksportowanie listy rad klasowych do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Dyżury klasowe
 • > Wyświetlanie listy dyżurów klasowych z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy dyżurów klasowych
 • > Podgląd dyżuru klasowego
 • > Dodawanie dyżuru klasowego
 • > Edycja dyżuru klasowego
 • > Usuwanie dyżuru klasowego
 • > Zmiana kolejności położenia dyżuru klasowego na liście dyżurów klasowych
 • > Wyszukiwanie dyżurów klasowych
 • > Eksportowanie listy dyżurów klasowych do plików TXT, HMTL, CSV i XLSX (Excel)
Typy ocen
 • > Wyświetlanie listy typów ocen z wybranej szkoły
 • > Odświeżanie listy typów ocen
 • > Podgląd typu oceny
 • > Dodawanie typu oceny
 • > Edycja typu oceny
 • > Usuwanie typu oceny
 • > Zmiana kolejności położenia typu oceny na liście typów ocen
 • > Wyszukiwanie typów ocen
 • > Eksportowanie listy typów ocen do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Oceny
 • > Wyświetlanie listy ocen z wybranej szkoły, roku szkolnego, semestru, klasy, przedmiotu i z wybranego ucznia
 • > Odświeżanie listy ocen
 • > Podgląd oceny
 • > Dodawanie oceny
 • > Edycja oceny
 • > Usuwanie oceny
 • > Wyświetlanie statystyk ocen
 • > Zmiana kolejności położenia oceny na liście ocen
 • > Wyszukiwanie ocen
 • > Eksportowanie listy ocen do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Obecności (frekwencja)
 • > Wyświetlanie listy obecności z wybranej szkoły, roku szkolnego, semestru, klasy, przedmiotu i z wybranego ucznia
 • > Odświeżanie listy obecności
 • > Przeglądanie list obecności z wybranego dnia
 • > Podgląd obecności
 • > Dodawanie obecności
 • > Edycja obecności
 • > Usuwanie obecności
 • > Automatyczne wypełnianie listy obecności listą uczniów
 • > Przypisywanie następujących typów obecności: brak, obecny, nieobecny, spóźniony, zwolniony, nieobecny usprawiedliwiony, spóźniony usprawiedliwiony, zwolniony usprawiedliwiony
 • > Przypisywanie czasu spóźnienia wraz z wyjaśnieniem
 • > Wyszukiwanie obecności
 • > Eksportowanie listy obecności do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Uwagi
 • > Wyświetlanie listy uwag z wybranej szkoły, roku szkolnego, klasy i z wybranego ucznia
 • > Odświeżanie listy uwag
 • > Podgląd uwagi
 • > Dodawanie uwagi
 • > Edycja uwagi
 • > Usuwanie uwagi
 • > Zmiana kolejności położenia uwagi na liście uwag
 • > Wyszukiwanie uwag
 • > Eksportowanie listy uwag do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Wywiadówki
 • > Wyświetlanie listy wywiadówek z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy wywiadówek
 • > Podgląd wywiadówki
 • > Dodawanie wywiadówki
 • > Edycja wywiadówki
 • > Usuwanie wywiadówki
 • > Sprawdzanie obecności rodziców / opiekunów
 • > Zmiana kolejności położenia wywiadówki na liście wywiadówek
 • > Wyszukiwanie wywiadówek
 • > Eksportowanie listy wywiadóweke do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
 • > Generowanie raportów / kartek z ocenami, obecnościami i uwagami
Klasyfikacje
 • > Wyświetlanie listy klasyfikacji z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy klasyfikacji
 • > Podgląd klasyfikacji
 • > Dodawanie klasyfikacji
 • > Edycja klasyfikacji
 • > Usuwanie klasyfikacji
 • > Podgląd oceny semestralnej / końcoworocznej
 • > Dodawanie oceny semestralnej / końcoworocznej
 • > Edycja oceny semestralnej / końcoworocznej
 • > Usuwanie oceny semestralnej / końcoworocznej
 • > Podgląd oceny z zachowania
 • > Dodawanie oceny z zachowania
 • > Edycja oceny z zachowania
 • > Usuwanie oceny z zachowania
 • > Wypełnianie listy zachowań
 • > Zmiana kolejności położenia oceny semestralnej / końcoworocznej na liście ocen semestralnych / końcoworocznych
 • > Zmiana kolejności położenia oceny z zachowania na liście ocen z zachowania
 • > Wyszukiwanie ocen semestralnych / końcoworocznych
 • > Wyszukiwanie ocen z zachowań
 • > Eksportowanie listy ocen semestralnych / końcoworocznych do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
 • > Eksportowanie listy ocen z zachowania do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
 • > Generowanie raportów z wykazem ocen i wykazem ocen z zachowania
Uroczystości
 • > Wyświetlanie listy uroczystości z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy uroczystości
 • > Podgląd uroczystości
 • > Dodawanie uroczystości
 • > Edycja uroczystości
 • > Usuwanie uroczystości
 • > Zmiana kolejności położenia uroczystości na liście uroczystości
 • > Eksportowanie listy uroczystości do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Wycieczki
 • > Wyświetlanie listy wycieczek z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy wycieczek
 • > Podgląd wycieczki
 • > Dodawanie wycieczki
 • > Edycja wycieczki
 • > Usuwanie wycieczki
 • > Zmiana kolejności położenia wycieczki na liście wycieczek
 • > Eksportowanie listy wycieczek do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Płatności
 • > Wyświetlanie listy płatności z wybranej szkoły, roku szkolnego i klasy
 • > Odświeżanie listy płatności
 • > Podgląd płatności
 • > Dodawanie płatności
 • > Edycja płatności
 • > Usuwanie płatności
 • > Podgląd ucznia przypisanego do płatności
 • > Dodawanie ucznia do płatności
 • > Edycja ucznia przypisanego do płatności
 • > Usuwanie ucznia przypisanego do płatności
 • > Zmiana kolejności położenia ucznia przypisanego do płatności na liście uczniów przypisanych do płatności
 • > Eksportowanie listy płatności do plików TXT, HTML, CSV i XLSX (Excel)
Plany zajęć
 • > Wyświetlanie planów zajęć wybranego użytkownika i z wybranej szkoły, roku szkolnego, semestru i klasy
 • > Odświeżanie planu zajęć
 • > Podgląd planu zajęć
 • > Dodawanie planu zajęć
 • > Edycja planu zajeć
 • > Usuwanie planu zajęć
 • > Definiowanie listy godzin w planie zajęć
 • > Dodawanie danych do planu zajęć
 • > Edycja danych planu zajęć
 • > Usuwanie danych z planu zajęć
 • > Eksportowanie planu zajęć
Terminarze
 • > Wyświetlanie terminarza wybranego użytkownika
 • > Odświeżanie terminarza
 • > Przeglądanie terminarza miesiącami
 • > Podgląd wydarzenia w terminarzu
 • > Dodawanie wydarzenia do terminarza
 • > Edycja wydarzenia w terminarzu
 • > Usuwanie wydarzenia z terminarza
 • > Wyświetlanie wszystkich wydarzeń w terminarzu
Pozostałe
 • > Lista możliwych błędów przechwyconych przez program w trakcie jego korzystania
 • > Przeglądanie listy otwartych okien w programie
 • > Przełączanie okien
 • > Zamykanie otwartych okien
 • > Wyświetlanie dokumentu z pomocą programu
 • > Rejestracja programu
 • > Usuwanie zarejestrowanej licencji programu
 • > Przechodzenie do strony internetowej producenta programu
 • > Przechodzenie do sklepu internetowego producenta programu
 • > Przechodzenie do strony internetowej z formularzem kontaktowym
 • > Informacje o programie
 • > Pasek stanu wyświetlający informację o statusie rejestracji programu, zalogowania do programu i połączenia z bazą danych oraz wyświetlający aktualną datę i godzinę